ZÁKLADNÍ  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ÚTVINA
- zdravá  škola -
 
  PERSONÁL
 
Provoz školy zajišťují tyto zaměstnankyně:
 
Paušová Hana - učitelka 1. a 2. třídy, ředitelka školy, vedoucí školní kuchyně
Turková Jiřina - učitelka mateřské školy
Boučková Hana - částečně vychovatelka ŠD, učitelka MŠ a ZŠ
Hnátková Marcela - kuchařka
Bindrová Lenka - školnice, učitelka MŠ